Sidste chance for at handle, alt skal væk!

FORTRYDELSESFORMULAR

FORTRYDELSESFORMULAR

Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.

Til: 
Rooftop Panda IVS
Ny Havnegade 11
8700 Horsens
E-mail: peter@rooftoppanda.com
 

- Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med

min købsaftale om følgende varer (venligst skriv varenavn):

 

 

___________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________

 

 

 

- Bestilt den                ______________________________________________________

 

- Ordrenummer         ______________________________________________________

 

- Bestilt af (navn)       ______________________________________________________

 

- Bestillers adresse    ______________________________________________________

 

- Bestillers underskrift         ______________________________________________________